Od dana 15.03.2018. godine do 25.03.2018. godine doći će do izmjene režima saobraćaja u ulici 13.jula na dionici Voja Lješnjaka prema rijeci Lim u dužini od 250 m. U vrijeme izmjene režima saobraćaja, saobraćaj se totalno obustavlja. Razlog za obustavu saobraćaja na pomenutoj dionici je nastavak radova na gradskom fekalnom kolektoru.

 

 Opština Bijelo Polje  

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj