Na osnovu Zaključka Predsjednika Opštine, br. 01 – 2240 od 02.03.2018.godine, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj s a č i n i o je:

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

Predsjednik Optšine Bijelo Polje, Zaključkom br. 01 – 2240 od 02.03.2018.godine je:

Utvrdio Nacrt Odluke o radnom vremenu u opštini Bijelo Polje, koju je izradio Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, i stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 02.03.2018. do 17.03.2018.godine;

Zadužio Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj da sprovede Javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka;

Odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje, objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, postupajući po zaključku Predsjednika Opštine, je:

Zaključak Predsjednika Opštine zajedno sa Planom javne rasprave i Nacrtom Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje objavio na sajtu Opštine Bijelo Polje dana 05.03.2018. godine;

U štampanoj formi učinio dostupnim Zaključak Predsjednika Opštine, Plan Javne rasprave i Nacrt Odluke o radnom vremenu svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj (kancelarija br. 18, i 19 Sportski Centar Nikoljac, II sprat);

Kroz Plan Javne rasprave pozvao sve zainteresovane građanje, mjesne zajednice, vjerske zajednice, privredna drustva, preduzetnike, nevladine organizacije, organe i javne sluzbe, naučnu i stručnu javnost, i sve ostale subjekte da učestvuju u Javnoj raspravi i daju eventualne sugestije, prijedloge, preporuke na Nacrt ove Odluke;

Sproveo Javnu raspravu o Nacrtu odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje, u trajanju od 15 dana i to počev od 02.03.2018. godine do 17.03.2018.godine.

Sproveo Centralnu javnu raspravu dana 13.03.2018.godine sa početkom u 12 h u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju, kom prilikom je prisustvovao veći broj građana, preduzetnika, privrednih subjekata, predstavnika organa LS kao i predstavnici medija.

Izlaganje o Nacrtu Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bijelo Polje je iznio sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Sugestija, predloga i zahtjeva za izmjenama Nacrta ove odluke je bilo od strane prisutnih na centralnoj javnoj raspravi, a takođe, Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski razvoj je dobio odredjeni broj dopisa u pisanom obliku – formi sa prijedlogom o izmjenama, dopunama, sugestijama, preporukama i sl. na Nacrt ove Odluke.

Na bazi Nacrta odluke o radnom vremenu i prihvaćenih sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Odluke o radnom vremenu i proslijedjen SO na razmatranje i usvajanje.

Prilog : Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge sa javne rasprave o Nacrtu odluke o radnom vremenu..

 

 Izvještaj sačinili:     

1.Dzafer Gusinjac, s.r

2.Nusret Bećirović,s.r.

3.­­­­­­­­­­­­Samedin Agović, s.r.

 

 

 

 

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

 

 

Primjedba, sugestija, komentar, prijedlog

 

Odgovori:

 

1.Srpska pravoslavna crkvena opština u Bijelom Polju

 

 

1.1   Predlažen novi član koji bi glasio:

U kapelama i gasalhanama se obavljaju vjerski obredi koji prethode sahranjivanju.

Radno vrijeme u kapelama I gasalhanam je od 8-21 čas. Radno vrijeme važi i za neradne dane i praznike, ukoliko to okolnosti zahtijevaju.

Ukoliko postoji potreba za obavljanjem vjerskog ili drugog obreda i van radnog vremena iz predhodnog stava, isto se može produžiti za vrijeme koje je potrebno da se obred obavi.

Prijedlog se djelimično prihvata u dijelu koji reguliše radno vrijeme od 08:00-21:00 h, drugi dio prijedloga koji se odnosi na neradne praznične dane regulisano je čl.6 stav 4 i stav 5.

2.Islamska zajednica u Crnoj Gori

Mešihat IZ u CrnojGori

Odbor IZ BijeloPolje

2.1. Tu je potrebno obaviti nekoliko aktivnosti, koje traju, pa početak primanja hatara (izjavljivanje saučešća) se u većini slučajeva obavlja 2 dana I to:prvi dan od podnevnih časova (oko17) pa do 21 čas I drugi od 9 do 15 časova u prosjeku. Naravno Ima slučajeva gdje su ovi termini kraći ili duži, ali su to rijetki slučajevi, Iz gore pomenutihrazloga, potrebeIslamskezajednicesu da radon vrijemegasulhanabude od 9-21 časovasvakogdana.

Prijedlog se prihvata. Član 6 stav 4 se mijenja i glasi:”Na poslovima sahranjivanja i ostalih pogrebnih usluga komunalni objekti rade svakog dana od 08:00 do 21:00 čas uključujući i neradne i praznične dane”.

Predloženo RV odbora Islamske zajednice BP uklapa se u radno vrijeme predvidjeno članom 6 stav 4 Odluke o random vremenu.

3. Balić Nedžad u ime ugostiteljskog objekta “La Piazza”

3.1. U odluci uvrstiti još jedan član koji bi glasio:

„Ugostiteljski objekti koji se nalaze u zasebnim poslovnim zgradama (poslovna zgrada je zgrada koja nema ni jednu stambenu jedinicu) i tržnim centrima mogu imati radno vrijeme do 3 sata.“

 

Prijedlog se ne prihvata.

Članom 14 stav 2 propisano je radno vrijeme ugostiteljskih objekata, osim disko kluba i noćnog kluba.

Radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz člana 14 stav 2

može se produžiti u skladu sa članom 18 stav 1,koji je se mijenja I glasi:

“Organ lokalne uprave nadležan za preduzetništvo, na zahtjev privrednog subjekta, može   produžiti radno vrijeme, u objektima iz člana 14 stav 2 najduže za dva sata u odnosu na radno vrijeme propisano istim, uz prethodno pribavljeno mišljenje stručne institucije o primijenjenim mjerama zaštite od buke, mišljenje Komunalne policije i organa državne uprave nadležnog za održavanje javnog reda i mira (u daljem tekstu: policija), da u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva nijesu preduzimane upravne mjere i radnje, odnosno mjere radi održavanja javnog reda i mira, saglasnost skupštine etažnih vlasnika za ugostiteljske objekte locirane u dijelu kolektivnih stambeno-poslovnih zgrada, saglasnost upravnika-direktora poslovnog centra ili 51% vlasnika-korisnika poslovnog objekta u datom poslovnom centru, odnosno saglasnost mjesne zajednice za objekte u naseljenim mjestima, a ne nalaze se u kolektivnim stambeno-poslovnim zgradama.

 

4.Goran Rika Vojinovic

Upravnik Zgrade 32 stana

 4.1.Ulica Slobode po poslednjoj vašoj odluci od 11.04.2013 godine rješenje br 06/1-396 Rješenje Sekretarijata za uredjenje prostora i odrzivi razvoj BP pripada TIHOJ ZONI ANGLOMERACIJE gdje je nivo buke sa graničnim vrijednostima na sledećem nivou: 0d 7-19 35 dcb, od 19 do 23  35 dcb od 23-07 30 dcb.KOMUNALNA POLICIJA ne primjenjuje Odluku kojom je propisan maksimalan nivo buke u toj zoni

4.2. KOMUNALNA POLICIJA  ne može sankcioniosati većinu lokala jer vlasnici lokala iznajmljuju prostore drugom licu kome se ne može uruciti rješenje o  kazni,

4.3. KOMUNALNA POLICIJA SE NE PRIDRZAVA DEFINISANOG RADNOG VREMENA LOKALA koji cesto rade cak i više sati od propisanog radnog vremena uz obrazloženje da je   muzika u lokalu ugašena sto je KOMUNALNOJ POLICIJI DOVOLJAN RAZLOG DA JE LOKAL ZAVRŠIO RADNO VRIJEME  iako u lokalu ima gostiju i lokal normalno radi.

4.4. KOMUNALNA POLICIJA TOLERIŠE I NE SANKCIONIŠE BUKU koju stvaraju radnici lokala ubacivanjem i iznošenjem inventara često i dva sata posle dozvoljenog radnog vremena uz veliku buku koji proizvodi rad kombi vozila, galama radnika i buka koja se stvara nošenjem inventara.

4.5. KOMUNALNA POLICIJA NE SANKCIONIŠE rad baŠti lokala u ljetnjem periodu kada ostane po 10-tak i vise (pripitih) gostiju uz posluženo piće uz preglasnu priču, pjesmu,  česte  svadje i lom,  upućujuci nas na MUP jer gosti van lokala nisu njihova nadležnost.

4.6. POSEBNO ZELIMO DA SE DEFINIŠE RADNO VRIJEME kada se slave VJERSKI praznici, PREDLAŽEMO DA ZA SVE VJERSKE PRAZNIKE LOKALI RADE DUZE JEDAN  SAT od propisanog radnog vremena. Sve preko toga remeti se medjunacionalni sklad iz razloga sto vjerski praznici traju i po nekoliko dana. Kada se uzme u obzir samo ta činjenica onda oni ljudi koji pocinju sa radom u 07 h baš u vrijeme vjerskih praznika ne mogu ostvariti ni minimum potrebnog sna ako lokali rade do 2 ili 3 ujutru. Ako uzmemo i ono sto Kanonski važi za sve nacije da se vjerski praznici slave u porodicnom okruzenju i svakoj drugoj toleranciji onda JEDAN SAT PREKO RADNOG VREMENA je sasvim dovoljan.

4.7. POSEBNO STO ZELIMO DA PREDLOŽIMO  odnosi se na MUZIKU UŽIVO u lokalima koji pripadaju ovoj zoni. Niko iz lokalne samouprave nije mogao da kaze ko daje dozvolu lokalima za muziku uživo i kojom odlukom je omogućeno da lokali imaju navedenu muziku?

4.8. MUZIKA U BAŠTAMA JE TAKODJE VELIKI PROBLEM  za one koje stanuju, Šetaju ili rade u navedenoj zoni. Muzika u baštama počinje i traje od otvaranja do zatvaranje lokala

AKO UZMETE RECIMO ZA PRIMJER PODGORICU  MUZIKE U BAŠTAMA  NEMA.

4.9. Koristim priliku da ukažem i na nešto sto je u vezi sa radom lokala, radnim vremenom a odnosi se na goste koji često vise od sat vremena izlaze iz lokala posle kraja radnog vremena, oni su veliki

problem jer pjesmom, svadjama, povicima skandiranjima remete javni red i mir a često i higijenu u ulazima okolnih zgrada, ulici i parkingu.Komunalna   policija kaze da to nije njihova nadleznost .

4.10. POSEBNO VAM SUGERISEM DA JE ZAKONOM O ETAZNOJ SVOJINI ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA, POSEBNA ODREDBA CLAN 8.

zabranjeno je vikom, galamom, glasnom muzikom ili pjevanjem narušavati mir u zgradi I dvorištu stambene zgrade, remetiti mir bukom motora, masina, el-akustičnih ,akustičnih i drugih aparata. U vrijeme od 15-18 h i od 23-06 h stanari svojim ponasanjem moraju obezbijediti potpuni mir I tisinu u stambenoj zgradi)                                        

SVI LOKALI U NAVEDENIM  ULICAMA NALAZE SE U STAMBENIM ZGRADAMA IZ TOG RAZLOGA ISTI SE MORAJU PRIDRŽAVATI NAVEDENOG .

 

5.Goran Rika Vojinovic

   upravnik Zgrade 32 stana/dopis br.2/

SVI LOKALI U NAVEDENIM  ULICAMA NALAZE SE U STAMBENIM ZGRADAMA IZ TOG RAZLOGA ISTI SE MORAJU PRIDRŽAVATI NAVEDENOG .

-KOMUNALNE DJELATNOSTI (Član 6)

5.1.Prijedlog da se osvježavanje ul. Slobode obavlja odmah posle završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta

 

5.2.Predlažemo da se odnošenje smeća sa glavne gradske deponije u Tršovoj ulici u jutarnjim časovima ne obavlja prije 7 časova.

Ova dva prijedloga u vezi obavljanja komunalnih djelatnosti vezana su za buku koju stvaraju kamioni JKP i pražnjenja kontejnera (nivo buke prelazi preko 80 dcb)

          

 

4.1. Ovo je konstatacija , a ne prijedlog koji se odnosi na odluku o RV

4.2. Ovo je konstatacija koja se odnosi na rad Komunalne policije

4.3. Ovo je konstatacija koja se odnosi na rad Komunalne policije

4.4. Ovo je konstatacija koja se odnosi na rad Komunalne policije

4.5 Ovo je konstatacija koja se odnosi na rad Komunalne policije

4.6. Prijedlog se prihvata. Član 19 se mijenja i glasi:

“Produženo radno vrijeme može se odobriti ugostiteljskim objektima u kojima se organizuju proslave državnih i vjerskih praznika, matura, jubilarnih i sličnih proslava, najduže do 02,00 časa narednog dana, rješenjem organa lokalne uprave nadležnog za preduzetništvo, i može se koristiti 1(jedan) dan.

Uz zahtjev za produženo radno vrijeme iz stava 1 ovog člana prilažu se sva mišljenja i saglasnosti iz člana 18 stav 1.

Zahtjev se predaje najmanje pet dana prije dana za koji se traži produženje radnog vremena”.

 

4.7.Muzika uživo nije predmet materije koju reguliše odluka o radnom vremenu.

4.8. Muzika u baštama ugostiteljskih objekata ,nije predemet materije koju reguliše odluka o radnom vremenu.

 

4.9. Članom 27 Odluke propisan je inspekcijski I komunalni nadzor nad primjenom iste.

Drugi dio konstatacije odnosi se na javni red i mir.

 

 

4.10.   Ovo se ne odnosi na odluku o radnom vremenu već na primjenu propisa koji su navedeni u komentaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Imajući u vidu da je izvršena rekonstrukcija - popločavanje ul. Sloboda – pranje iste predvidjeno je sa hidrantske mreže, tako da će biti eliminisana kamionska buka.

 

5.2. Održavanje čistoće propisano je članom 6 stav 1 odluke .

 

 

Ostali komentari iz dopisa broj 2 Upravnika Zgrade   32 stana u ul. Slobode sadržani su u dopisu dostavljenom mailom dana 12.03.2018. i dat je odgovor na iste.

 

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj