Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXIX (dvadeset devetu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 23.05.2018.godine, (srijeda) sa početkom u 10  časova u velikoj sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

 

              Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa XXVIII sjednice  Skupštine

 1. Prijedlog Statuta Opštine Bijelo Polje;
 2. Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Lješnica;
 4. Prijedlog Odluke o osnivanju Biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje-Ravna Rijeka”, “Ribarevine-Poda”;
 5. Izvještaj o radu DOO Vodovod Bistrica za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu
 6. Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske reserve;
 8. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju;
 9. Izvještaj o radu Centra za djelatnosti kulture za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu;
 10. Izvještaj o radu JU Muzej Bijelo Polje za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu;
 11. Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu JU Centar za sport i rekreaciju
 12. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog Krsta za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu;
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika Opštine;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije Bijelo Polje;
 15. Prijedlog Odluke o Izmjenama Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „ Tisa“;
 17. Prijedlozi Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
 18. Izbori, imenovanja i razrješenja;
 19. Odbornička pitanja.

                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                      PREDSJEDNIK,

                                                                                                                  Džemal Ljušković,s.r.