Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“), objavljuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

koji su predloženi za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

- iz oblasti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih:

  1. Blagoje Vujisić, rođen 01.04.1948.godine, profesor ruskog jezika i književnosti. Predlagači: NVO „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom”, Nevladino udruženje Multimedijal Montenegro, NVO „ EUROMOST” Bijelo Polje.
  2. Ajsela Madžgalj, rođena 22.11.1969.godine, profesor pedagogije. Predlagači: Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, NVO „EKO CENTAR”, NVO “Udruženje penzionera” Bijelo Polje.
  3. Varagić Danilo, rođen 14.07.1991.godine, strukovni ekonomista. Predlagači: NVO misli globalno djeluj lokalno Bijelo Polje,NVO Udruženje za zaštitu flore i faune „ Otpor“ Bijelo Polje, NVO "Bihorski parlament".

 Iz oblasti mjesnih  zajednica:

  1. Elvir Striković, rođen 23.07.1974.godine, strukovni ekonomista iz oblasti finansija, računovodstva i bankarstva..

            Predlagači : Mjesne zajednice Godijevo, Nedakusi, Lješnica, Loznice, Bistrica, Godijevo, Lozna.

                                                                                                                                   

Broj : 02- 5305                                                                         

Bijelo Polje, 04.06.2018.godine   

  Predsjednik

Milko Kovačević,s.r.