Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisuje javni poziv za podršku razvoju lanca vrijednosti kroz komponentu I Projekta stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (IFAD), za poljoprivredne proizvođače, za 2018. godinu.


Javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti kroz RCTP projekat 

 

ANEKS 1 - Zahtjev za odobravanje projekta za Komponentu 1

ANEKS 2 - Potrebna dokumentacija uz zahtjev za odobravanje projekta za Komponentu 1

ANEKS 3 - Zahtjev za isplatu odobrene podrške

ANEKS 4 - Biznis plan za Potkomponentu 1.2.