Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o raspodjeli  sredstava političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata

 

Vrši se  raspodjela sredstava političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata, na osnovu Konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštini Opštine Bijelo Polje(‘’Sl. List CG’’ - opštinski propisi br.19/18 ) u sledećim  iznosima:

  • Za dobro građana Bijelog Polja. Pobjednički! Koalicija DPS, BS, SD – Milo Đukanović......14.210,50€
  • Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Bijelo Polje za 21 vijek–Demokrate – Ura......2.273,70€
  • DF – Biraj. Odluči. Promijeni !......2.273,70€
  • Najbolji izbor – SNP Bijelo Polje – dr. Rašo Nišavić......1.136,84€
  • SDP – Za život u Bijelom Polju......1.136,84€
  • Ujedinjena Crna Gora – Goran Danilović – Ozbiljni ljudi za ozbiljan grad!......568,42€.

 

Obrazloženje

 

Članom 14 stav 1  Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano je da se budžetska sredstva za finansiranje troškova izbornih kampanja , za izbor poslanika i odbornika , obezbjeđuju u godini u kojoj se održavaju redovni izbori i to u iznosu od 0,25 % planiranih ukupnih budžetskih sredstava , umanjenjih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova ( tekući budžet) ,za godinu za koju se budžet donosi.

Stav 3 ovog člana propisuje da se sredstva iz stav 1 raspoređujuju  u visini od 80% političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih  mandata.

Stav 4 istog člana propisuje da se sredstva raspoređuju u roku od deset dana od dana kada politički subjekti dostave Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaje o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju sa propratnom dokumentacijom .

Agencija za sprečavanje korupcije aktom br.02-02-1042/1374 od 29.06.2018. godine obavijestila je Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje da od devet političkih subjekata koji su učestvovali na izborima za odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje dva politčka subjekta  i to ‘’Savez za pomirenje - Svetislav Perišić - Život ne može da čeka ‘’  i ‘’Srpska koalicija - Slavko Fuštić’’ nijesu, u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana održavanja izbora za odbornike , dostavili Agenciji Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom. Preostalih sedam političkih subjekata su dostavili predmetni izvještaj i time su se stekli uslovi da se izvrši prenos, odnosno raspodjela sredstava srazmjerno broju osvojenih manadata .

            Na osnonu Konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje  (‘’Sl. list CG ‘’- opštinski propisi br.19/18 ) , Opštinska izborna komisija  Bijelo Polje utvrdila  je broj mandata koje su osvojile izborne liste.

            Imajući u vidu naprijed navedeno a shodno ovlašćenjima iz člana 15 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata I izbornih kampanja odlučeno je kao u dispozitivu Odluke .

 

                                                                                                                            Sekretarka

                                                                                                                      Alida Nuhodžić


Skeniranu Odluku o raspodjeli  sredstava političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata možete preuzeti ovdje...pdf