Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 ,27/13, 52/16) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

     OBAVJEŠTAVA

      zainteresovanu javnost

 

da je Crnogorski Telekom AD Podgorica, Moskovska 29, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju bazne stanice mobilne telefonije „Ribarevine“, na kat.parceli 215/2 KO Ravna Rijeka I, opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  25.10.2017. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama opštine Bijelo Polje, ul.Slobode 5,  dana 25.10.2018. godine, sa početkom u 11 časova.

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeno službeno lice                                                                                    SEKRETAR

 Danijela Lazarević                                                                                         Jasmin Ćorović