Javna rasprava u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Bijelo Polje, o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju, održaće se 30.08.2012 godine, sa početkom u 13 h u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

OPŠTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA OPŠTE UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

O b a v j e  š t e n j e

 

Javna rasprava u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Bijelo Polje, o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju, održaće se 30.08.2012 godine, sa početkom u 13 h u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Pozivaju se gradjani, organi lokalne uprave, privredna društva, preduzetnici, javne ustanove, javne službe, civilni sektor, političke partije i drugi zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos, kako bi Zakon bio što kvalitetniji.