Na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2019) 

  

MINISTARSTVO EKONOMIJE

objavljuje 

JAVNI OGLAS 

za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu je predviđeno sprovođenje šest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i dvije programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi. 

 

  1. Ministarstvo ekonomije poziva domaća i strana privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

 

  1. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 1,640 mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama. 

 

  1. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.

 Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.  

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, Ministarstvo objavljuje na web stranici: www.mek.gov.me.