Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („ Sl.list CG“ , br. 75/18 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

        zainteresovanu javnost

 

da je DOO „Kop Co“ iz Bijelog Polja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na dijelu urbanističke parcele UP 388, koju čini dio kat.parcele br. 1487/1 KO Bijelo Polje, u naselju Nikoljac,  opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja  u pisanoj formi može se izvršiti  u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.

         

 

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević

                                                                                                                                                                                                                             SEKRETAR  

   Jasmin Ćorović