Produžava se rok za podnošenje prijava do četvrtka, 25. jula 2019. godine, do 15h za „Program dodijele steonih junica i uspostavljanja mljekarske kooperative na teritoriji opštine Bijelo Polje”

Prijave se vrše u Građanskom birou za sve zainteresovane povratnike i lica iz drugih ugroženih kategorija (korisnici socijalne pomoći), radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na prostoru opštine Bijelo Polje.


Uz podršku Evropske komisije, Svjetska banka realizuje Program uspostavljanja kooperativa/socijalnih preduzeća sa ciljem stvaranja uslova za zapošljenje povratnika u zemljama Zapadnog Balkana. Program se realizuje u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a za realizaciju projektnih aktivnosti izabran je CEED Consulting doo iz Podgorice.


U cilju kvalitetne i transparentne realizacije projekta, CEED Consulting objavljuje:
TREĆI JAVNI POZIV


Za podnošenje prijava povratnika i drugih ugroženih grupa za Program “Uspostavljanja mljekarske kooperative na teritoriji opštine Bijelo Polje”

1. Predmet javnog poziva
Podnošenje prijava povratnika/fizičkih lica iz drugih ugroženih kategorija (korisnici socijalne pomoći), radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na prostoru opštine Bijelo Polje za dodjelu granta za tri porodice, odnosno za dodjelu osnovnih sredstava – po dve steone junice i učešću u osnivanju mljekarske kooperative u skladu sa Zakonom o Koopertivama ("Sl. list CG", br. 43/2015).
2. Pravo učešća
Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti povratnici (fizička lica) iz opštine Bijelo Polje koji ispunjavaju slijedeće kriterijume:
1. Da fizičko lice-povratnik posjeduje dokaz (Uvjerenje/Potvrda) izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste, na evidenciji Centra za socijalni rad Bijelo Polje;
(uvjerenje/potvrda mora biti original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv)
2. Da fizičko lice-povratnik posjeduje dokaz (uvjerenje/potvrda) izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Bijelo Polje;
(uvjerenje/potvrda mora biti original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv)
3. Da je fizičko lice-povratnik starosne dobi od 18 do 65 godina starosti;
(ovjerena kopija lične karte)
4. Da fizičko lice-povratnik ima porodicu- minimum 4 člana;
(za sve punoljetne članove sa kućne liste treba dostaviti prijavu prebivališta izdatu od nadležnog MUP-a u opštini Bijelo Polje, ne stariju od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv;
-rodni listovi ili Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove)
5. Da posjeduje sopstveno zemljište – minimum 2ha ili da ima potpisan Ugovor o zakupu zemljišta na period od minimum 4-5 godina;
(dostaviti ovjerenu kopiju posjedovanog lista ili potpisan Ugovor o zakupu)
FAKULTATIVNI USLOVI:
1. Da posjeduje uslovni objekat za držanje stoke – minimum 10m2 prostora/grlo;
2. Da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekata;
3. Obezbijeđeno vodosnabdijevanje;
4. Da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, životinjskog otpada;
5. Posjedovanje osnovnog znanja iz oblasti stočarstva;
6. Dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.
Napomena: Sva dostavljena dokumenta moraju biti original ili ovjerene kopije
Korisnici granta koji budu odabrani Odlukom Komisije, prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli granta, biće u obavezi da osnuju Kooperativu u skladu sa važećim Zakonom o koopertivama ("Sl. list CG", br. 43/2015), prateći sve propisane uslove vezano za registrovanje kooperative i evidenciju o poslovanju. Registracijom Kooperative stiču se uslovi za dodjelu podrške, uz precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.
Prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli granta, moraju se registrovati kao poljoprivredni proizvođači (ukoliko već nisu registrovani) ili dostaviti dokaz (uvjerenje/potvrda) izdat od nadležnog organa o registarciji poljoprivrednog gazdinstva (original ili ovjerena kopija).
3. Način izbora
Izbor korisnika za dodjelu granta na osnovu Javnog poziva vršiće Komisija, a u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.
Obrazac prijave može se preuzeti lično u prostorijama Opštine Bijelo Polje – GRAĐANSKI BIRO, u ul. Slobode bb ili na upit na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Dostavljanje prijava i prateće dokumentacije vršiće se direktnom predajom u GRAĐANSKOM BIROU, u zatvorenoj koverti sa naznakom:


Prijava za Javni poziv
Za program “Uspostavljanja kooperativa/socijalnih preduzeća sa ciljem stvaranja uslova
za zapošljenje povratnika u zemljama Zapadnog Balkana”


Na poleđini koverte navesti: Ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona.
Rok za dostavljanje prijava otvoren je do ponedjeljka 22. jula 2019. godine, do 12h.
Dodatne informacije mogu se dobiti i na tel: 069/090-622. Kontakt osoba: g-đa Gorica Ćurčić.


Kroz dodjelu osnovnih sredstava (grla stoke) i u vidu stručne podrške (upravljanje kooperativom, računovodstvene usluge, osnovne obuke za članove kooperative) biće obezbijeđeni uslovi za ekonomsko osnaživanje i ostvarivanje prihoda za pet porodica povratnika i drugih ugroženih članova zajednice, sa akcentom na romsku populaciju.