Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18 i 34/19),  člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (‚‚Sl. List CG ‚‚br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) u vezi Odluke o otpremnini u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru ( ‚‚Sl. list CG ‚‚ br.41/19 i 55/19), predsjednik Opštine Bijelo Polje raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za sporazumni raskid radnog odnosa

 

Pozivaju se svi zaposleni u organima lokalne uprave, lokalne samouprave Opštine Bijelo Polje i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih poslednju godinu u Opštini Bijelo Polje odnosno javnoj ustanovi čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, a koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnina, da od 28. oktobra 2019. godine do 13. novembra 2019. godine, podnesu starješini zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa za isplatu otpremnine.

Zaposlenom iz člana 1 ove Odluke se  može isplatiti neto iznos otpremnine u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim što iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Zaposleni iz člana 1 ove Odluke koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u neto iznosu do 6 bruto zarada.

Visina bruto zarade, određuje se kao prosječan iznos poslednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

Starješina će o zahtjevu zaposlenog odlučiti do 21. novembra 2019. godine.

Zaposlenom radni odnos prestaje danom isplate otpremnine.

Zaposleni kome je prestao radni odnos na osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva obuhvaćena članom 41 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Ograničenje iz tačke 7 ovog poziva se ne odnosi na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

 

Br. 01 - 813

Bijelo Polje 28.10.2019. godine

 

 

Predsjednik

Petar Smolović


Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa