Na osnovu člana 20.stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi”, br.04/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu d o n i j e l a   j e

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu

Broj

Naziv

Bodovi

1.

Biznis plan”Proširenje proizvodnih kapaciteta sirare”

Preduzetnica:Mulić Elvira

60

2.

Biznis plan”Razvoj poljoprivrede-Stočarstvo”

Preduzetnica: Hristina Nedović

60

3.

Biznis plan”Računovodstvena agencija-ovlašćeni računovođa Suzana Veličković

60

4.

Biznis plan „Osnađivanje žena sa invaliditetom u preduzetništvu”

Preduzetnik:DOO”Radionica zlatne ruke”

60

Ova Rang lista je konačna .

Komisija će u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste biznis planova donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu.

 

 

                                                                                                        Predsjednik Komisije

                                                                                                                         Nemša Omerhodžić


Skeniranu rang listu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu možete pogledati ovdje...pdf

Skenirani obrazac-kriterijumi za bodovanje Komisije za rang listu biznis planova ženskih preduzetnika,može se pogledati ovdje...pdf