Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021 godine možete pogledati ovdje...pdf