Na osnovu čl.14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stnovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list RCG”-opštinski propisi br.4/05, “Sl.list CG”-opštinski propisi br.34/09) i čl.3 Odluke o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2013. godinu br. 05/367 od 28.11. 2012.god., Sekretarijat za finansije utvrdio je:


Program javne rasprave o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu 

 

1. Povodom Nacrta odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana.  

2. Javna rasprava počinje 28.novembra 2012.godine.2. Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet sajtu Opšine Bijelo Polje http:/www.bijelopolje.co.me i dostaviti:

- Odbornicima Skupštine opštine
- Političkim partijama
- Potrošačkim jedinicama Budžeta i
- Nevladinom sektoru

3. Javna rasprava za potrošačke budžetske jedinice i NVO održaće se u zgradi Opštine – sala na I spratu, 05. decembra 2012.godine sa počekom u 12h.

4. Stručna javna rasprava-odbor za finansije, održaće se 06.12.2012.god. u zgradi Opštine u 12h.

5. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine-sala na I spratu, 11.decembra 2012.godine sa početkom u 12h.

6. Organ lokalne uprave za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za finansije.

7. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do isteka roka za javnu raspravu.

8. Sekretarijat za finansije će razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Sekretarijat za finansije