Na osnovu člana 20. stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (Sl.list  Crne Gore – opštinski propisi , br 04/17), Komisija za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu, 

D o n i j e l a   j e

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

 na Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu 

 

BROJ

NAZIV

BODOVI

1.

Naziv biznis plana: Proizvodnja odjeće

Preduzetnica - Zlajić Katarina

 

58

2.

Naziv biznis plana: Pravljenje peciva i kolača

Preduzetnica – Čokrlija Samira

 

53,60

3.

Naziv biznis plana: Razvoj stočarstva

Preduzetnica – Pilica Fikreta

 

52,20

4.

Naziv biznis plana: Frizerski salon „ Sandra“

Preduzetnica – Čabarkapa Aleksandra

 

50,40

      5.

 

Naziv biznis plana: Studio za dizajn, apcikliranje i izradu odjevnih predmeta

Preduzetnica - Raosavljević Marija

 

50

     6.

Naziv biznis plana: Made in Montenegro

Preduzetnica- Tvrdišić Julija

 

48

     7.

Naziv  biznis plana: Računovodstvena agencija Asya s

Preduzetnica – Sijarić Elida

 

44,40

     8.

Naziv biznis plana: Centar za intelektualnu obuku

Preduzetnica – Camić Marijana

 

43,20

    9.

Naziv biznis plana: Uzgoj i proizvodnja jagnjećeg mesa „Romanovska“

Preduzetnica - Peruničić Radosava

 

30,40

   10..

Naziv biznis plana: Uzgajaj domaće

Preduzetnica – Milićević Mira

 

28,20

   11.

Naziv biznis plana: Logopedski centar „Logo školica“, nove metode učenja i rada sa djecom

Preduzetnica – Drpljanin Suada

 

27

   12.

Naziv biznis plana: Za čuvanje i proizvodnju mlijeka i sira

Preduzetnica - Nasufović Ramiza

27

   13.

Naziv biznis plana: Autoservis 24/7

Preduzetnica – Halilović Arnela

 

25,60

 

Ova rang lista je konačna.

Komisija će u roku od 8 dana od objavljivanja Rang liste biznis planova donijeti Odluku o raspodjeli srestva a za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu.

 

 

Predsjednica Komisije

Nemša Omerhodžić


Na osnovu člana 20. stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (Sl.list  Crne Gore – opštinski propisi , br 04/17), Komisija za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu, 

D o n i j e l a   j e

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

 na Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu 

 

BROJ

NAZIV

BODOVI

1.

Naziv biznis plana: „Proizvodnja prirodnih sokova“ – Veličković Tijana

 

51,8

2.

Naziv biznis plana: „BENAZO – potpuno ručno rađeni kožni aksesoari“ – Kemal Dizdarević

 

51,4

 

 

3.

Naziv biznis plana: „Foto studio“ – Nemanja Marić

 

50

4.

Naziv biznis plana: „Razvoj tenisa“ – Bulatović Matija

45,6

      5.

Naziv biznis plana: Kozmetički salon „Diamont nails“ – Anđela Bajčeta

40,6

 

Ova rang lista je konačna.

Komisija će u roku od 8 dana od objavljivanja Rang liste biznis planova donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu.

 

Predsjednica Komisije

Nemša Omerhodžić


 

Rang lista biznis planova na Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu...pdf

Rang lista biznis planova na Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu...pdf