Zbog hitnog izvođenja radova, privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dionici lokalnog puta puta Ljutovine-Vlah u mjestu Babače, Opština Bijelo Polje u dužini od 17m(sedamnaest metara). Naime, na udaljenosti 1600m(hiljadu i šestotina metara), od raskrsnice puteva u Ljutovinama došlo je do obrušavanja(odrona) doljnjeg dijela puta. Samim tim zabranjuje se saobraćaj na pomenutoj dionici, radi obezbjeđivanja prohodnosti puta, bezbjednog odvijanja saobraćaja i otklanjanja posljedica i sanacije štete nastale usled elementarnih nepogoda.

 

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Odjeljenje za drumski saobraćaj i puteve