Na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 23 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( ''Sl.list CG'' – opštinski propisi br. 034/11 ) i čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ''Sl.list CG'' br. 002/18, 34/19 i 38/20 ) Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, utvrđuje:

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

Nacrta Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje

 

  1. Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje trajaće 15 (petnaest) dana. Javna rasprava počinje 05.02.2021.godine.
  1. Nacrt Programa objaviće se na veb sajtu opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me .
  2. Centralna javna rasprava održaće se dana 16.02.2021. godine, u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 10 časova.
  3. Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi i javne službe, i stručne institucije, kao i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Programa.
  4. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se preko arhive Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, ul.Nedjeljka Merdovića bb, Bijelo Polje, kao i na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
  5. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj.

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAČAJ


Zaključak nacrta izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje...pdf

Nacrt-izmjene i dopune Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje...rar