1. Elma Šahman – predlagači: NVU Klub Kulture, NVU Romski pokret, NVO Romi sa sjevera, NVO Romski klub kulture

 

  1. Gradski hor Bijelo Polje – predlagač: grupa građana

 

  1. Milisav Šćekić, (posthumno) – predlagač: Udruženje boraca NOR-a i antifašista Bijelo Polje

 

  1. Veselin Merdović, (posthumno)– predlagač: Kolektiv Uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje

 

  1. Mugoša Kovačević – predlagač: JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje

 

  1. Bokserski klub „Bijelo Polje“– predlagač: grupa građana

     

    ŽIRI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE BIJELO POLJE