Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje potpisao je prošle sedmice ugovor o saradnji sa nevladinom organizacijom Eko-tim, a uz podršku Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF i The Nature Conservancy (TNC). Time je pokrenuta inicijativa za reviziju statusa zaštićenog područja Đalovića klisura u svrhu kvalitetnije zaštite ovog prirodnog dobra kao i stvaranja preduslova za održivu zaštitu rijeke Bistrice.

Iako je Đalovića klisura još šezdesetih godina prošlog vijeka prepoznata i zaštićena kao spomenik prirode, utvrđeno je da ne postoje podaci o granicama zaštićenog područja, niti o ciljanim staništima i vrstama, Opština Bijelo Polje je preko Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj pokrenula postupak revizije ovog zaštićenog područja. Tim postupkom, predio Đalovića klisure, značajne biološke i geološke vrijednosti rijeke Bistrice i okolnog područja iznova će se valorizovati te će se stvoriti preduslovi za buduće adekvatno upravljanje ovim prostorom na način kako je to uređeno zakonodavstvom u oblasti zaštite prirode.

“Rijeka Bistrica odlikuje se bogatstvom biološke raznovrsnosti, a stvara i nevjerojatne geološke formacije te prirodni fenomen Đalovića klisuru. Mislimo kako je potrebno proširiti nivo zaštite kako bi se prepoznale sve vrijednosti toga područja, ali i time dodatno zaštitili samu rijeku. Na taj način, omogućilo bi se pravo vrednovanje ovog područja, a stvorile bi se i nove prilike za održivi razvoj opštine Bijelo Polje”, istaknuli su iz WWF Adrije, TNC-a i Eko-tima.

“Inicijativa za trajnu zaštitu rijeka Balkana, koju zajednički provode WWF Adria i TNC, ima za cilj očuvanje impresivnih riječnih bogatstva našeg regiona, kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti njihove zaštite. Na taj način, rijeke bi bilo potrebno zaštititi od izgradnje brana i hidroenergetskih postrojenja te svih objekata koji bi narušili njihove vrijednosti. Samim tim, stvaraju se nove razvojne mogućnosti koje uključuju razumno i održivo korišćenje prirodnih resursa za dobrobit lokalnih zajednica i prirode” naveli sui z grupe nevladinih organizacija.

“Postupak revizije zaštićenog prirodnog dobra Đalovića klisura podrazumijeva izradu dokumenta koji bi, shodno zakonskoj regulativi sadržao: opis prirodnih, odlika prirodnog dobra, karakteristike, odnosno vrijednosti lokaliteta, postojeće stanje resursa, ocjenu stanja područja, centralnu koordinatu zaštićenog područja, predlog razvrstavanja prirodnog dobra prema značaju, predlog kategorije i zona zaštite (režima zaštite), predlog prostorne granice zaštićenog područja sa granicama zona i režimima zaštite, kartografski prikaz sa ucrtanim granicama zaštićenog područja, odnosno sa oznakom lokacije na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti, koncept zaštite, unaprjeđenja, održivog razvoja, način upravljanja tim područjem, predlog mjera i uslova zaštite itd. Izrada Revizije ovog zaštićenog pirodnog dobra je naša zakonska obaveza, a svakoako je neophodna kako bi se jedinstveni predio klisure, rijeke Bistrice i Pećine nad vražjim firovima zaštitili na adekvatan način, te kao jedinstvena cjelina predstavljala pravi prirodni i turistički dragulj ne samo Bijelog Polja i Crne Gore nego i šireg regiona. Zahvaljujemo se na podršci NVO Eko – timu , koji je u saradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF i The Nature Conservancy (TNC) donirala Opštini Bijelo Polje finansijsku sredstva u iznosu od 8.050,00 eura za potrebe izrade Studije revizije zaštićenog prirodnog dobra Đalovića pećine. Studiju će izraditi Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, sa kojom je, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj takođe, sklopio ugovor o saradnji. Ukupna vrijednost studije je 13.500,00 eura, gdje će veći dio pokriti donacija NVO Eko tim, a ostatak sredstava će se pribaviti iz Opštinskog Bužeta”. Saopštio je Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ