Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

XXX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

koja će se održati 26.04.2022. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

            Za sjednicu predlažem:

D N E V N I    R E D

 

             Zapisnik sa XXIX sjednice Skupštine    

 1. Predlog Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026.godina;
 2. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021.godinu;
 3. Predlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022.godinu;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera ruralnog i održivog razvoja za 2021.godinu;
 5. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022.godinu;
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking-servis” Bijelo Polje o izmjeni Cjenovnika za opšta i posebna parkirališta;
 7. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” Bijelo Polje za 2021. godinu;
 8. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2021. godinu;
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” sa finansijskim izvještajem za 2021. godinu”;
 10. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2021. godinu;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2021.godinu, DOO Vodovod “Bitrica” Bijelo Polje;
 12. Izvještaj o realizaciji godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu, DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje;
 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Parking-servis” Bijelo Polje za 2021. godinu;
 14. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2022. godina za 2021.godinu;
 15. Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019-2021.godina za 2021.godinu;
 16. Izvještaj o stanju bezbjednosti na području opštine Bijelo Polje za 2021.godinu.

              

                

                                                                                                                         Predsjednica Skupštine,

                                                                                                                             Nemša Omerhodžić