Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) s a z i v a m:

 

XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

koja će se održati 14.10. 2022. godine, (petak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

                     Za sjednicu predlažem:

D N E V N I   R E D
 

                     Zapisnik sa XXXI sjednice Skupštine;     

  1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu;
  2. Predlog Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona opštine Bijelo Polje;
  3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O. Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje br. 759/22 od 17.06.2022.godine;
  4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O. Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju;
  5. Predlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“;
  6. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama;
  7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava susvojine;
  8. Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti za potrebe proširenja groblja na Loznicama;
  9. Izbor i imenovanja

 

                   - Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise;

                   - Predlog Odluke o prestanku mandata članice Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

                   - Predlog Odluke o prestanku mandata članice Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”.

 

 

                      S poštovanjem,

 

                                                                                                                         Predsjednica Skupštine,

                                                                                                                           Nemša Omerhodžić