Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini i Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini, a na osnovu Javnog poziva za raspodjelu sredstava, organizuje 19.oktobra 2022.godine, u 11h u velikoj sali SO-e Bijelo Polje “Dan otvorenih vrata”, radi informisanja aplikanata o svim pitanjima koji su od značaja na učešće na Javni poziv.

 

Predsjednik Komisije

Haris Malagić