Na osnovu člana 25 Odluke o finansiranju sporta („Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi Bijelo Polje“ br. odl. 02-1148), kojim je određena obaveza JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje da jednom godišnje dodjeljuje priznanja iz oblasti sporta, a shodno Pravilniku o dodjeli godišnjih priznanja iz oblasti sporta br. 428/19, JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2022. godinu

Na osnovu člana 28 i 29 Odluke o finansiranju sporta („Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi Bijelo Polje“ br. odl. 02-1148), sportska organizacija je dužna dostaviti JU Centru za sport i rekreaciju Bijelo Polje dopis sa predlogom sportista i sportskih organizacija za dodjelu priznanja za 2022. godinu u sljedećim kategorijama:

  1. Najbolji sportista;
  2. Mladi perspektivni sportista;
  3. Sportska ekipa godine;
  4. Sportski radnik godine;
  5. Trener godine.

Sportske organizacije predlažu sportiste i sportske radnike koji svoje djelovanje ostvaruju na teritoriji Opštine Bijelo Polje, kao i sportske organizacije čije je sjedište na teritoriji Opštine Bijelo Polje, a koji su postigli zapažene rezultate u 2022. godini. Sportske organizacije dostavljaju po jedan predlog, u skladu sa kategorijama navedenim u Javnom pozivu. Predlog za priznanje mora biti obrazložen i dostavljen JU Centru za sport i rekreaciju u roku od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje i na sajtu Opštine Bijelo Polje. Nepotpuni i neispravni predlozi neće biti uzeti u razmatranje i donošenje konačne odluke.

Uz predloge za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta JU Centar za sport i rekreaciju poziva sportske organizacije da dostave sve postignute rezultate svojih članova na državnim prvesntvima ovjerenim od strane matičnih saveza. Prijave dostaviti na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje, ulica Neđeljka Merdovića br. 13, 84000 Bijelo Polje Crna Gora putem pošte ili lično.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom moguće je dobiti u prostorijama JU Centra za sport i rekreaciju, svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 časova.

 

Direktor JU Centra za sport i rekreaciju

Marko Maslovarić


Javni poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2022.godinu...pdf