Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini („Sl. list CG“ – opštinski propisi”, br. 10/22), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“ Službeni list Crne Gore - opštinski propisi ”, br.004/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, objavljenog 11. 10. 2022.godini, u t v r d  i l a   j e

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

biznis planova

 

BROJ

NAZIV

BODOVI

Iznos podrške

1.

Naziv biznis plana: Digitalna arhiva

 

Preduzetnica: Zerina Alibašić

 

56,2

 

4900,00 €

2.

Naziv Biznis plana: Proizvodnja sokova od organski proizvedenog voća

 

Preduzetnica: Zorica Vojinović

 

55,6

 

4885,00 €

3.

Naziv biznis plana: „GREEN STR“

 

Preduzetnica: Amra Spahić

 

53,4

 

4849,99 €

4.

Naziv Biznis plana: Sušara za voće i povrće

 

 Preduzetnica: Ernada Kolić

 

 

52,6

 

4725,93 €

      5.

Naziv Biznis plana: DOO „DZENY COMPANY“

 

Preduzetnica: Arnela Spahić

 

 

51,2

 

4650,00 €

     6.

Naziv biznis plana: Personalizovani dekorisani posteri, štampa na šoljama

 

Preduzetnica: Selma Hajdarpašić

 

 

49,0

 

4537,50 €

     7.

Naziv Biznis plana: Lasersko rezanje, graviranje, štampa na različitim materijalima – B design

 

Preduzetnica: Sibila Bećirović

 

 

47,0

   

4235,00 €

 

     8.

Naziv Biznis plana: Unapređenje poslovanja SMART ELOKSIR DOO

 

Preduzetnica: Aldijana Šukurica

 

44,0

 

4000,00 €

 

 

     9.

 

Naziv biznis plana: Frizerski salon „Sanja“

 

Preduzetnica: Sanja Sekulić

 

 

45,0

 

4000,00 €

    10.

Naziv biznis plana: Uslužno cijeđenje i organska proizvodnja cijeđenih sokova

 

Preduzetnica: Sabina Kolić

 

 

45,2

 

4000,00 €

    11.

Naziv Biznis plana: Farma koka nosilja „Rudić“

 

Preduzetnica: Milica Rudić

 

 

   44,0

 

4092,00 €

    12.

Naziv biznis plana: Nermina kreativna radionica

 

Preduzetnica: Nerma Omerović Ramović

 

39,2

 

3284,00 €

   13.

Naziv Biznis plana: Proširenje frizersko kozmetičkog salona Nermina nails (tretmani tijela)

 

Preduzetnica: Nermina Fetahović

 

 

39,0

 

2504,10 €

   14.

Naziv Biznis plana: Cvjećara – „Kuća cvijeća“

 

Preduzetnica: Aida Idrizović

 

 

34,8

   

2493,36 €

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnice  Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini.

 

Predsjednik Komisije

Haris Malagić


Preliminarna rang lista biznis planova za finansiranje projekata-podrška ženskom preduzetništvu u 2022.godini...pdf

Odluka o odbijanju projekata-Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini...pdf

Podržani projekti:

Naziv biznis plana: Digitalna arhiva...pdf

Naziv biznis plana: Sušara za voće i povrće...pdf

Naziv biznis plana: Personalizovani dekorisani posteri, štampa na šoljama...pdf

Naziv biznis plana: Lasersko rezanje, graviranje, štampa na različitim materijalima – B design...pdf

Naziv biznis plana: Frizerski salon „Sanja“...pdf

Naziv biznis plana: Uslužno cijeđenje i organska proizvodnja cijeđenih sokova...pdf

Naziv Biznis plana: Farma koka nosilja „Rudić“...pdf

Naziv biznis plana: Nermina kreativna radionica...pdf

Naziv Biznis plana: Proširenje frizersko kozmetičkog salona Nermina nails (tretmani tijela)...pdf

Naziv Biznis plana: Cvjećara – „Kuća cvijeća“...pdf