Na osnovu člana 6. i 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 12/17, 45/19 i 34/21)  i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, br. 01-018/22-660-1198, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

L I S T U

studenata koji su dobili stipendiju za školsku 2022/23. godinu

 

1.    Nedović Predrag, I godina, doktorske studije, Arhitektonski fak. Beograd ............. 10.00

2.    Minić Nikola, II godina, doktorske studije, Arhitektonski  fak. Beograd ................... 9.29

3.    Golubović Vukosav, V godina doktorskih studija, Poljoprivredni fakultet u BG .......    9.13

4.    Bulatović Nikoleta, II godina, master studije, Humanističke studije UDG Pg. .......    10.00

5.    Došljak Anđela, II godina, master studije, FLU Cetinje ........................................10.00

6.    Pavićević Sandra, II godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ....................  10.00

7.    Gojačanin Dijana, II godina, master studije, Poljoprivredni fak.  Podgorica ...........    9.90

8.    Beganović Merima, I godina,master studije, Psihologija, Univetzitet N. Pazar ........   9.80

9.    Radović Kristina, I godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ....................     9.75

10. Miladinović Filip, I godina, master studije, Muzička akademija Cetinje ........ ......         9.72

11. Cmiljanić Nadežda, II godina, master studije, Ekonomski fakultet Podgorica ........      9.68

12. Bugarin Ana, I godina, master studije, Psihologija, Univerzitet u Bolonji .............       9.67

13. Furtula Aleksandra, I godina master studija, Fakulteta organizacionih nauka BG ...       9.64

14. Zaimović Melisa, II godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ...................        9.63

15. Međedović Emina, I godina, master studije, Metalurško-tehnološki fakultet PG ......     9.55

16. Đukić Marijana, II godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ...................          9.50  

17. Kapetanović Nerma, I godina, master studije, Ekonomski fakultet PG ................        9.50

18. Konatar Katarina, I godina, master studije, Fakultet političkih nauka Podgorica .......     9.50

19. Kruškić Teodora, II godina, master studije, Filološki fakultet Beograd ..................       9.50

20. Šestović Snežana, I godina, master studije, Medicinski fakultet Podgorica .........          9.48

21. Femić Andrej, I godina, master studije, Fak. za međ. ekonomiju UDG PG ..........          9.45

22. Suljević Elma, I godina, master studije, Filološki fakultet Nikšić ...........................        9.45

23. Gredić Amra, I godina, master studije, Fakultet za primijenjene nauke PG ..........         9.43

24. Begović Selma, I godina, master studije, Fakultet za politehniku UDG PG .........           9.42

25. Bulatović Tijana, I godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ............. .......        9.40

26. Janketić Miloš, II godina, master studije, Pravni fakultet Podgorica ....................        9.40

27. Karličić Milica, I godina, master studije, Matematički fakultet Beograd ..............           9.40

28. Bulatović Luka, I godina, master stidije, Fakultet političkih nauka u Podgorici ..........     9.38

29. Hasić Arnela, V godina, master studije, Univerzitet Mediteran PG .................. ....       9.38

30. Zejak Antonija, I godina, master studije, Filozofski fakultet Nikšić ......................         9.35

31. Maslak Dina, I godina, master studije, Učiteljski fakultet Prizren ........................         9.28

32. Bahović Elza, I godina, master studije, Fakultet za poslovni menadžment Bar .......        9.25

33. Šestović Svetlana, I godina, master studije, Medicinski fakultet Podgorica ............       9.23

34. Dizdarević Admir, I godina, master studije, Elektrotehnički fakultet Podgorica .......       9.17

35. Madžgalj Tara, I godina,master studije, Filološki fakultet Nikšić .............................      9.17

36. Hadžajlić Džejla, I godina, master studije, Filološki fakultet Podgorica ...............           9.03

37. Bulatović Željko, I godina, master studije, Prirodno mat. fak. Kos. Mitrovica ........         9.00

38. Čindrak Hilmo, II godina, master studije, Elektrotehnički fakultet Podgorica .......          8.58

39. Đogović Andrija, II godina, master studije, Građevinski fakultet Podgorica ........           8.55

40. Đogović Ratka, II godina, master studije, Građevinski fakultet Podgorica ...........          8.37

41. Rakonjac Lazar, II godina, master studije, Prirodno matematički fakultet PG .....            8.00

42. Idrizović Ajla, IV godina Ekonomski fakultet Novi Pazar ....................................        10.00

43. Madžgalj Vladimir, VI godina Medicinski fakultet Niš ........................................          10.00

44. Madžgalj Irena, III godina Ek. fakultet Republika Severna Makedonija .............            10.00

45. Nedović Katarina, II godina, Fak. za projektni i inovacioni men. BG ................             10.00

46. Smolović Magdalena, III godina, Filološki fakultet Nikšić ..................................          10.00

47. Trubljanin Enisa, III godina, Fakultet primijenjenih nauka UDG PG .................             10.00

48. Vujisić Monika, III godina, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje .........................          9.98

49. Majstorović Haris, V godina, Medicinski fakultet Podgorica .............................            9.97

50. Laban Mladen, IV godina, Fakultet za strane jezike –Mediteran PG ......................       9.83

51. Bulatović Aleksandar, III godina, Fakultet političkih nauka PG ...............................      9.80

52. Bojić Saška, III godina, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje ..................................     9.80

53. Durutović Anđela, II godina, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje ...........................     9.77

54. Raičević Aleksa, II godina, Pravni fakultet Podgorica ............................................     9.77

55. Kujović Amela, II godina, Državni univerzitet u Novom Pazaru ................................    9.75

56. Radović Anja, III godina, Akademija unjetnosti u Novom Sadu ................................   9.72

57. Medojević Milica, II godina, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor ......................       9.70

58. Timotijević Dušica, II godina, Filozofski fakultet Nikšić ...........................................     9.67

59. Femić Tamara, II godina, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje .............................. .     9.67

60. Joksimović Vanja, III godina, Fakultet za politehniku UDG Podgorica ...................         9.65

61. Marković Luka, II godina, Biotehnički fakultet Podgorica .......................................     9.60

62. Drobnjak Balša, II godina, Fakultet za pravne i poslovne studije NS .....................        9.60

63. Zajmović Ajlan, III godina, Prirodno-matematički fakultet Podgorica .....................        9.56

64. Đerković Sara, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica .......................................      9.55

65. Muradbašić Dina, II godina, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica ....................           9.50

66. Rutović Nikolina, II godina, Filozofski fakultet Nikšić ..........................................         9.50

67. Arslanović Nejra, III godina, Filološki fakultet Nikšić .............................................       9.45

68. Barać Nikola, III godina, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu .......................          9.45

69. Grandov Dina, IV godina, Pravni fakultet u Beogradu ..........................................       9.43

70. Knežević Ivona, II godina, Pedagoški fakultet Užice ............................................       9.42

71. Tvrdišić Anđela, III godina, Fakultet primijenjenih nauka UDG PG ......................            9.40

72. Crnovršanin Lejla, III godina, Fakultet za politehniku UDG Podgorica .................            9.39

73. Raičević Marko, III godina, Fakultet za informacione sisteme UDG PG ..............              9.33

74. Nedović Marija, II godina, Filozofski fakltet Nikšić ................................................       9.33

75. Erović Ema, IV godina, Ekonomski fakultet Istanbul – Turska .............................         9.31

76. Konatar Božica, III godina, Fakultet za dizajn i multimediju UDG PG ..................            9.30

77. Novović Marko, II godina, Ekonomski fakultet Podgorica ....................................        9.25

78. Rakonjac Katarina, II godina, Ekonomski fakultet Podgorica ..............................          9.25

79. Čindrak Vildan, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ....................................         9.23

80. Kuč Eldina, III godina, Ekonomski fakultet Podgorica ..........................................       9.22

81. Radončić Ilda, IV godina, Prirodno matematički fakultet Sarajevo ......................          9.21

82. Zlajić Andrea, II godina, Fakultet za politehniku UDG Podgorica .........................         9.20

83. Kojović Monika, III godina, Ekonomski fakultet Podgorica ....................................      9.18

84. Vojinović Anđela, III godina, Fakultet primijenjenih nauka UDG PG ....................          9.17

85. Hajrović Amar, III godina, Ekonomski fakultet Podgorica .....................................       9.17

86. Kapetanović Armin, III godina, Filološki fakultet Nikšić .......................................        9.17

87. Đalović Bogdan. II godina, Visoka škola struk. studija u Beogradu ....................           9.11

88. Zulović Aida, II godina, Fakultet za politehniku UDG Podgorica ........................           9.10

89. Sadiković Seid, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ..................................         9.09

90. Čokrlija Elma, III godina, Filološki fakultet Nikšić ...............................................        9.08

91. Arslanović Mejra, II godina, Filozofski fakultet Nikšić ........................................         9.08

92. Ružić Filip, IV godina, Arhitektonski fakultet Podgorica .....................................        9.08

93. Batilović Sejla, VI godina, M,edicinski fakultet Podgorica ..................................         9.07

94. Joksimović Marija, II godina, Fakultet pravnih nauka UDG  Podgorica ..............             9.07

95. Španjević Ivana, II godina, Filozofski fakultet Nikšić .........................................         9.05

96. Karišik Jovana, II godina, Fak. za dizajn i multimediju UDG PG  ......................             9.00

97.      Rabrenović Uroš, II godina, Pravni fakultet Beograd ........................................   9.00

98.      Sadiković Dado, IV godina, Fakulteta za fizičko vaspitanje u Banja Luci ..........        9.00

99.      Taruh Elvis, III godina, Fakultet za informacione sisteme UDG PG ...................      9.00

100.      Grebović Nikolina, II godina, Građevinski fakultet Podgorica .............................  8.98

101.      Raković Nemanja, II godina, Med. fak. Primijenjena fizioterapija Igalo ..............    8.92

102.      Međedović Anida, V godina, Farmaceutski fakultet Novi Sad ............................  8.91

103.      Bugarin Ivan, III godina, Fakultet likovnih umjetnosti – Cetinje ......................... 8.86

104.      Franca Nejla, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ..................................... 8.84

105.      Miladinović Petar, II godina, Likovna akademija Cetinje .................................... 8.83

106.      Madžgalj Danilo, V godina, Građevinsko arhitektonski fak. Niš .........................   8.82

107.      Cmiljanić Vladan, II godina, Fak. za informacione teh. Mediteran PG ...............    8.75

108.      Kajabegović Jasmina, V godina, Medicinski fakultet Podgorica .........................   8.70

109.      Mušović Elma, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ...................................  8.65

110.      Madžgalj Dragana, III godina, Arhitektonski fakultet Podgorica .........................  8.63

111.      Višnjić Selma, VI godina, Medicinski fakultet Podgorica ....................................  8.60

112.      Ramović Mensur, II godina, Medicinski fakultet Podgorica ................................   8.59

113.      Živković Violeta, II godina, Studije politehnike – UDG Podgorica .......................  8.59

114.      Batilović Ismet, IV godina,Arhitektonski fakultet Podgorica .................................8.57

115.      Ašanin Darko, III godina, Fakultet primijenjenih nauka UDG PG ........................    8.53

116.      Petrić Tijana, V godina, Medicinski fakultet Podgorica ....................................... 8.49

117.      Badžić Emin, II godina, fakiltet informacionih sistema – UDG PG .....................      8.46

118.      Šunjevarić Ksenija, II godina, Medicinski fakultet Podgorica .............................    8.45

119.      Alihodžić Edin, V godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ...............................   8.38

120.      Kurgaš Dino, III godina, Medicinski fakultet Podgorica .....................................   8.35

121.      Drljević Bogdan, II godina, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad .........................    8.33

122.      Nišavić Nataša, V godina, Medicinski fakultet Podgorica ..................................    8.32

123.      Šabotić Lejla, III godina, Filološki fakultet – Crnogorski jezik Nikšić ..................      8.32

124.      Mušović Erna, II godina, Medicinski fakultet –VMŠ Berane ..............................     8.29

125.      Lukić Vera, V godina, Arhitektonski fakultet Pofgorica .....................................   8.28

126.      Krgović Miloš, III godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ............................     8.20

127.      Burdžović Anita, IV godina, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo ...............        8.14

128.      Bošković Stefan, III godina, Građevinski fakultet Podgorica .............................     8.13

129.      Višnjić Lejla, IV godina, Arhitektonski fakultet Podgorica .................................     8.10

130.      Pilica Emil, IIIgodina, Muzička akademija Sarajevo .........................................       8.09

131.      Karalić Amila, III godina, Farmaceutski fakultet Sarajevo .................................      8.08

132.      Timotijević Miloš, III godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ........................     8.02

133.      Kadić Lejla, V godina, Stomatološki fakultet Sarajevo ......................................     8.00

134.      Bošković Savica, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica .............................        8.00

135.      Aličković Ajas, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ...................................       Luča A

136.      Bektašević Dženana, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica .......................         Luča A

137.      Bošković Ilija, I godina, Fakultet političkih nauka Podgorica ...........................         Luča A

138.      Bubanja Stojana, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ..............................        Luča A

139.      Veličković Jovana, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ............................        Luča A

140.      Vojinović Tomica, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ..............................        Luča A

141.      Idrizović Ikbala, I godina, Fakultet za međ. ekonomiju UDG PG ....................          Luča A

142.      Kanalić Džejlan, I godina, Medicinski fakultet Beograd ..................................        Luča A

143.      Knežević Stefan, I godina, Prirodno-matematički fakultet PG ........................        Luča A 

144.      Kolić Emin, I godina, Medicinski fakultet Beograd .........................................       Luča A

145.      Majstorović Anis, I godina, Medicinski fakultet Kragujevac ...........................         Luča A

146.      Martinović Larisa, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ............................         Luča A   

147.      Nišavić Vuk, I godina, Beogradska bankarska akademija .............................          Luča A  

148.      Obradović Jovana, I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ....................        Luča A

149.      Pavićević Matija, I godina, Elektrotehniči fakultet Ljubljana ...........................       Luča A

150.      Peković Staša, I godina, Medicinski fakultet-farmacija PG ............................         Luča A

151.      Popović Igor, I godina, Elektrotehnički fakultet Beograd ...............................      Luča A

152.      Rakonjac Dragana, I godina, Mašinski fakultet Podgorica ............................         Luča A

153.      Rakonjac Katarina,I godina,  Elektrotehnički fakultet Podgorica ...................         Luča A

154.      Rovčanin Renata, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ............................        Luča A

155.      Sekulić Andrea, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ..............................        Luča A

156.      Smakić Šejla, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ..................................        Luča A

157.      Smolović Jelena, I godina, Medicinski fakultet Pogorica ...............................        Luča A

158.      Hasanović Zeko, I godina, Fakultet islamskih nauka Sarajevo .....................           Luča A

159.      Čuljković Marija, I godina, Muzička akademija Cetinje .................................         Luča A

160.      Baošić Tijana, I godina, Prirodno matematički fakultet Podgorica ..................        Luča B

161.      Beganović Saida, I godina, Stomatološki fakultet Sarajevo ...........................       Luča B

162.      Bulatović Andrea, I godina, Mašinski fakultet Podgorica ...............................        Luča B

163.      Bučan Ajša, I godina, Farmaceutski fakultet Sarajevo ..................................        Luča B

164.      Gvozdenović Anja, I godina, Osn. akademske studije UNION BG ...............            Luča B

165.      Grandov Đorđe, I godina, Prirodno matematički fakultet PG ........................         Luča B

166.      Dangubić Luka, I godina, Medicinski fakultet Niš ..........................................       Luča B

167.      Žarić Maida, I godina, Studije ekonomije Bursa Turska ................................         Luča B

168.      Kadić Danina, I godina, Biotehnički fakultet Podgorica .................................        Luča B

169.      Kanalić Džejla, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ..............................          Luča B

170.      Korać Bogdan, I godina, Fakultet za sport Nikšić .........................................        Luča B

171.      Krgović Marijana, I godina, Biotehnički fakultet Podgorica ...........................          Luča B

172.      Kuč Ognjen, I godina, Prirodno-matematički fakultet Podgorica ...................         Luča B

173.      Lopušina Elena, I godina, Filološki fakultet Nukšić .......................................        Luča B

174.      Madžgalj Blažo, I godina, Prirodno-matematički fakultet PG ........................          Luča B

175.      Međedović Ervin, I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica .....................         Luča B

176.      Nedović Dragan, I godina, Prirodno-matematički fakultet PG .......................        Luča B

177.      Nišavić Luka, I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica .............................       Luča B

178.      Obradović Aleksa, I godina, Arhitektonski fakultet Beograd ........................         Luča B

179.      Petrić Matija, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ..................................       Luča B

180.      Radović Marija, I godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ...........................        Luča B

181.      Rakonjac Milija , I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica .......................        Luča B

182.      Rakonjac Stefan, I godina, Elektrotehmički fakultet Podgorica ....................        Luča B

183.      Ramović Elma, I godina, Visoka medicinska škola Berane..........................           Luča B      

184.      Rovčanin Milan, I godina, Humanističke studije UDG Podgorica .................           Luča B

185.      Trubljanin Amer, I godina, Prirodno-matematički fakultet PG .......................        Luča B

186.      Ćatović Amra, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ................................        Luča B

187.      Ćatović Selma, I godina, Filološki fakultet Nikšić .........................................        Luča B

188.      Femić Sara, I godina, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad .....................        Luča B

189.      Cimbaljević Maja, I godina, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad ....................         Luča B

190.      Štulić Adrijan. I godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ...........................      Luča B

191.      Šćekić Nikolina,I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ..............................        Luča B           

192.      Balić Fatima, II godina, Fak. za turizam i hot. Kotor ......              stav 1 tačka 3 konkursa

193.      Burdžović Sara, I godina, Veterinarski fak. u sarajevu ..               stav 1 tačka 3 konkursa 

194.      Vujisić Milica, II godina, Ekonomski fak. u Podgorici ....               stav 1 tačka 3 konkursa

195.      Gogić Aćim, III godina, Prir. Matematičkog fak. PG .....               stav 1 tačka 3 konkursa 

196.      Đalović Stefan,I godina, Pravni fakultet u Podgorici .....              stav 1 tačka 3 konkursa

197.      Jaćimović Željana, II godina, Filološki fakultet u NK.......              stav 1 tačka 3 konkursa

198.      Kovačević Kerim, I godina, fak. za inf. sist.- UDG PG...                stav 1 tačka 3 konkursa

199.      Kujović Adnan, II godina, Pravni fakultet PG ........                    stav 1 tačka 3 konkursa

200.      Luković Jovana, II godina, Fak.za dizajn UDG PG  ....                  stav 1 tačka 3 konkursa

201.      Nišavić Magdalena, I godina, Pedagoški fakultet Užice .......        stav 1 tačka 3 konkursa

202.      Rakonjac Milan, I godina Ekon. fak. Menadžment B.P .....           stav 1 tačka 3 konkursa

203.      Rudić Milica, I godina, Metalurško tehnološki fak. PG .......          stav 1 tačka 3 konkursa

204.      Selimović Irijan, I godina, Filološki fak. Nikšić ......                      stav 1 tačka 3 konkursa

205.      Femić Stefan, I godina, Fak. za sport Priština .......                   stav 1 tačka 3 konkursa

206.      Hadžikić Edin, IV godina, Medicinski fak. Podgorica….                stav 1 tačka 3 konkursa

207.      Crnovršanin Adis, III godina, Građevinski fakultet PG….              stav 1 tačka 3 konkursa

 

U Bijelom Polju                                                                                                                                                                                                        SEKRETAR

22.12.2022.god.                                                                                                                                                                                               Haris Malagić


Lista studenata koji su dobili stipendiju za školsku 2022/23.godinu...pdf

Lista studenata koji nisu dobili stipendiju za školsku 2022/23.godinu...pdf