Pod pokroviteljstvom OSCE/ODIHR BPRI, osnovan je program malih dotacija za lokalne inicijative čija su ciljna grupa romske zajednice. Program malih dotacija će podržati male projekte na opštinskom nivou koje je su predložile lokalne samouprave u saradnji sa nevladinim organizacijama Roma, Aškalija i Egipćana. 

 

Cilj

Cilj ovog Poziva za prijave je podržati implementaciju odabranih projekata koji će poboljšati kvalitet života u romskim i egipćanskim zajednicama i obezbjediti njihov lakši  pristup pravima .

 

Dodjela finansijskih sredstava od strane OSCE/ODIHR BPRI-a

Ukupni naznačeni iznos dostupan u sklopu ovog Poziva za Crnu Goru je 20.000 evra.

 

Izbor opštine

Lokalne samouprave i NVO organizacije registrovane u sljedećim opštinama imaju pravo da se prijave na konkurs:

 

Broj

Lokalne samouprave

1

Bijelo Polje

2

Berane

3

Tivat

4

Ulcinj

5

Herceg Novi

6

Kotor

 

Budžet predloženog projekta ne može prelaziti sumu od 5.000 evra i isti se mora implementirati u narednih 6 mjeseci nakon dobijanja finansijskih fondova. Ukupno će biti dodjeljeno najviše četiri dotacije, s tim da se po opštini moze dodijeliti samo po jedna dotacija.


Poziv za prijave za male dotacije u sklopu projekta “Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma” možete preuzeti ovdje...pdf
Obrazac za prijedlog projekta možete preuzeti ovdje...pdf