Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavješatava preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u 100% privatnom vlasništvu, koji su dio klastera da je Ministarstvo ekonomije preko Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisalo javni poziv za učešće u „Programu podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013.

Cilj Programa je finansijska podrška usmjerena na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava) a zasnovana je na principu refundacije (povraćaja dijela troškova).

Finansijski okvir: Odobrena pomoć od strane Ministrstva ekonomije će pokrivati do 70 % opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) ili najviše do 7000,00 Eura po jednom aplikantu.

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju :

-Poljoprivrednu proizvodnju i preradu

-Drvopreradu

-Ostale proizvodne djelatnosti ( u skladu sa prijavnom dokumentacijom).

Poziv je otvoren do 10.maja 2013.godine(do 15 časova)

Konkursna dokumentacija za učešče klastera u ovom Programu, može se pruzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije/Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, Podgorica , IV sprat, kancelarije br.5 i 16 kao i na web stranicama www.mek.gov.me i www.nasme.me, i prostorijama Sekretarijata za prerduzetništvo i ekonomski razvoj, Služba za preduzetništvo, opštine Bijelo Polje, Ul.Nedeljka Merdovića bb, SC Nikoljac, II sprat, kancelarija br.18.

Sve dodatne informacije i stručnu pomoć možete dobiti putem telefona na brojeve 020/482-316,

406-306 i 050 484 812

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Služba za preduzetništvo