srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr

Važna dokumenta koja se tiču Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti u navedenim linkovima:

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredin

Zahtjeve i obavještenja koja se tiču Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu možete pogledati u sljedećim člancima:

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 05/05/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 05/14/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 05/29/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 07/03/2020

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 04/16/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 04/29/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 06/23/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 09/07/2020

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 02/10/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 02/18/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 03/05/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 04/10/2020

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 11/25/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 12/05/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje  

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 09/05/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje  Rješenje 10/23/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 05/06/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 07/15/2020

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 09/05/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje  Rješenje 09/17/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu  Obavještenje ELABORAT 05/06/2020
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 07/15/2020

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 07/26/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 08/06/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje  

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 07/12/2019 
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 07/11/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu  Obavještenje ELABORAT 09/16/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 10/23/2019

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 02/28/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 03/13/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje  

 

POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 02/14/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 02/23/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje  

 

Go to top