Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za projekat rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica-Mojstir

09/20/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za projekat rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica-Mojstir 09/30/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za projekat rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica-Mojstir 09/30/2019