Predsjednik opštine Bijelo Polje, Zaključkom broj 01-___ od 11.03.2014. godine utvrdio je Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanie građevinskog zemljišta i Nacrt odluke stavlja na javnu raspravu, te obavezao sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj da shodno Odluci o o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (‘’Sl.list CG –opštinski propisi, br.34/11), sprovede javnu raspravu

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će se održati od 12.03.2014 do 26.03.2014.godine.

Nacrt odluke će se:

* Objaviti na sajtu opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

* U štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj (kancelarija broj 32)

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta održaće se u  Sali SO-e Bijelo Polje dana 21.03.2014. godine, sa početkom u 12 časova.

Program javne rasprave objavit će se na sajtu opštine Bijelo Polje, TV SUN  i na  Radiu Bijelo Polje.

Pozivaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije i dr da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 26.03.2014 godine.

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti dostupan javnosti na sajtu opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ

Broj:06/1-

Bijelo Polje, __.03.2014.godine

S E K R E T A R

Milanko Minić

 


Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta možete preuzeti ovdje...pdf

Zakljucak Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta možete preuzeti ovdje...pdf