OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače, sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. objavilo Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2015.godinu.

Prihvatljive investicije:

- Adaptacija  objekata na poljoprivrednom gazdinstvu, u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima,

- Nabavka opreme potrebne za pružanje ugostiteljskih /ili turističkih usluga na poljoprivrednom gazdinstvu

Trajanje Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnom listu “Pobjeda” (od 20.04. do 20.05.2015.godine).

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom se mogu dobiti putem telefona:

020 482-176 ili 020 482-222

na sajtu www.minpolj.gov.me

ili u kancelarijama Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i Službe za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje, SC – Nikoljac, kancelarije br. 3 i br.17 (tel. 050 484-806).

Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski razvoj