Na osnovu člana 8 Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i narnieštenikabr.01-541 od 13.03.2015  godine,  predsjednik  Opštine  Bijelo Polje upućuje treći:

JAVNI POZIV

za sporazumni prestanak radnog odnosa

1.  Pozivaju se zainteresovani službenici i narnieštenici organa lokalne uprave i zaposleni u  javnim ustanovama čiji je osnivač Opština,  da u roku od 15 dana od dana obavljivanja ovog  poziva, dostave starješini organa ili javne službe čiji je osnivač Opština, pisani zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

 

 

2.   Zaposlenom,  koji  dobije  saglasnost  na zahtjev  iz tacke 1 ovog  poziva pripada otpremnina u  visini od  12 bruto zarada koja je zaposlenorn isplaćena u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se otpremnina isplaćuie.

 

3. Zaposlenom koji kumulativno ne ispunjava uslove za odlazak u penziju po sili zakona, a ne dobije saglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa, pripada otpremnina u visini od 3 bruto zarade.

 

4. Radni odnos zaposlenom prestaje danom isplate otpremnine.

 

5.  Starješina organa ili javne  ustanove odlučivaće  pojedinačno po svakom zahtjevu, u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

6.  Zaposleni  kojima  prestane  radni odnos,  u skladu sa procedurom ovog javnog poziva, ne mogu zasnovati radni odnos u  organima lokalne uprave i javnim službarna čiji je osnivač Opština u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

 

Predsjednik Opštine

Aleksandar Žurić