Obavještavamo kandidate da će se provjera sposobnosti kandidata koji ispunjavanju uslove javnog oglasa koji je izašao u dnevnom listu "Dan" od 05.09.2015 godine obaviti dana 30.09.2015 godine u velikoj sali u sledecim terminima:

  • 08.00 -Sekretarijat za stanbeno komunalne poslove i saobracaj
  • 09.45 -Sekretarijat za lokalnu samoupravu
  • 11.00 -Sluzba za protokolarne poslove
  • 12.45 -Sluzba za zajednicke poslove
  • 14.00 -Sekretarijat za finansije

Dana 01.10.2015 godine sa pocetkom u 08.00 obavice se provjera sposobnosti za Upravu javnih prihoda a u 10.00 za Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski razvoj.