CRNA GORA
Opština Bijelo Polje 
Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj
 
Bijelo Polje, 18.05.2016. godine
JAVNA RASPRAVA

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj obavještava sve zainteresovane građanje, organe lokalne uprave, Mjesne zajednice, institucije, privredne subjekte, NVO idr. da će se u srijedu, 25.05.2016. godine u velikoj sali SO sa početkom u 12 h, održati Javna rasprava o Nacrtu lokalnog plana upravljanja otpadom 2016 – 2020.

 

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom lokalnog plana upravljanja otpadom 2016 - 2020. godine.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave, i prije usvajanja Plana u SO, daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom 2016 - 2020. godine, kako bi se eventualne manjkavosti Nacrta ovog plana otklonile i izradila adekvatnija i potpunija rješenja.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za period 2016 - 2020. godine možete preuzeti na sajtu Opštine Bijelo Polje (link) i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj.

SEKRETAR:

Jasmin Ćorović

 


Ovdje možete preuzeti Plan upravaljanja otpadom...pdf