Obavještavaju se građani gornjeg dijela grada: Zaimovća livade, ul. Radomira Medojevića, Šukrije Međedovića, Kneza Miroslava, da su u toku radovi na sanaciji stepeništa koje povezuje NTC sa ulicom Kneza Miroslava, tako da će pomenutipješački prolaz biti zatvoren u vremenskom periodu od 06.06.2016. godine do 16.06.2016. godne.

 

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

OPŠTINA BIJELO POLJE