Za mjeru 3 „Održivo korišćenje planinskih pašnjaka“ iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2016. godinu

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, u skladu sa Programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoj za 2016. godinu – mjera br. 3, Održivo korišćenje planinskih pašnjaka, objavljuje 2. Javni poziv za dodjelu premija po osnovu ove mjere.

Ukupan iznos sredstava predviđen za mjeru br. 3 iznosi 10 000 €. U realizaciji mjere broj 3 – Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoj za 2016. godinu učestvuje Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, u saradnji sa Sekretarijatom za finansije.

Prijem Zahtjeva za odobravanje premija za mjeru broj 3 vršiće se od 08.06. 2016. godine do 01.07.2016. godine

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje ili u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

Više informacija možete dobiti u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, ul. Nedeljka Merdovića, Sportski centar - Nikoljac, 2. sprat, kancelarija br. 1, ili putem telefona na broj: 050/ 484-805

 

SEKRETAR:

Jasmin Ćorović