JU Centar za sport i rekreaciju

Obavještenje

Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju ne posjeduje službeno vozilo, osim kombija za prevoz sportista.

Od 12. do 17. jula nije korišten ni jedan putni nalog, a kombi nije prevozio sportiste, niti je korišten u bilo kakve svrhe.

 

JU Centar za sport i rekreaciju