Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarne poslove

Broj: 060-323/16-0303-sl.

Podgorica, 15. 08. 2016. godina

Lokalnim samoupravama (opštinama)

Sekretarijatima i službama za poljoprivredu

 

Predmet: Uputstvo za podnošenje zahtjeva za naknadu štete

U skladu sa članom 70 stav 4 i 5 Zakona o veterinarstvu (Sl.list 12/30 i 48/16) propisano je da postupak za naknadu štete pokreće vlasnik podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za naknadu štete vlasnik podnosi Upravi za bezbjednost hrane, u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o procjeni tržišne vrijednosti.

U prilogu ovog dopisa je Obrazac zahtjeva za naknadu štete.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i zapisnik i rješenje službenog veterinara u postupku utvrđivanja i sprovođenja mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti.

O pravu vlasnika na naknadu štete i visini štete Uprava odlučuje na osnovu zapisnika i rješenja i sprovedene procjene i donosi rješenje o pravu na naknadu štete i visini štete.

Na rješenje Uprave o naknadi štete vlasnik može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

S poštovanjem,

 

Načelnik odsjeka za zdravlje životinja

Mevlida Hrapović

 

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za naknadu štete