Na osnovu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine („Sl.list CG – opštinski propisi“  br 19/16 ) i rješenja Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, up.br. 15/1 - 9320, od 25.10.2016.godine), Komisuja za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala maline formira :

 

RANG  LISTU  ZA  DODJELU  SERTIFIKOVANOG  SADNOG  MATERIJALA  MALINE  2016. godine

Rang listu možete preuzeti ovdje...pdf