OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

O B A V J E Š T E NJ E

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj obavještavaju poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja poljoprivrednika, predstavnike poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnike sa ruralnog područja opštine, direktore škola sa ruralnog područja opštine, predsjednike MZ, predstavnike NVO čija je djelatnost usmjerena na razvoj sela, predstavnike turističkih agencija i organizacija, i ostale zainteresovane, da će se prezentacija Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2017. godinu i Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2017. godinu održati u mjesnim zajednicama, po slijedećem rasporedu:

 

Redni br.

Mjesna zajednica

Datum

Vrijeme

( čas )

Mjesto

1.

Bistrica

Kanje

07.08.2017. (ponedeljak)

10:00

12:00

Sala MZ

Sala MZ

2.

Tomaševo

Ravna Rijeka

08.08.2017.

(utorak)

10:00

12:00

Prostorija škole

Prostorija škole

3.

Rasovo

Potkrajci

Sutivan

09.08.2017. (srijeda)

10:00

11:30

13:00

Sala MZ

Sala MZ

Prostorija škole

4.

Lozna

Zaton

10.08.2017. (četvrtak)

10:00

12:00

Sala MZ

Sala MZ

5.

Pavino Polje

Brzava

11.08.2017.

(petak)

10:00

13:00

Sala MZ

Prostorija škole

6.

Crhalj

Goduša

14.08.2017.

(ponedeljak)

10:00

12:00

Sala MZ

Prostorija škole

7.

Godijevo

Korita - Sušica

15.08.2017.

(utorak)

10:00

12:30

Prostorija škole

Prostorija škola

8.

Grančarevo

16.08.2017.

(srijeda)

10:00

Sala MZ

Molimo poljoprivredne proizvođače i ostale zainteresovane da u što većem broju prisustvuju prezentaciji, kako bi bili upoznati sa opštinskim Programima mjera razvoja za 2017. godinu.