UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA RASPISUJE

KONKURS

ZA TREĆI UPISNI ROK STUDENATA U 2017/2018. STUDIJSKU GODINU

 

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija kandidati podnose originalna svjedočanstva o svim završenim razredima srednjeg obrazovanja, originalnu diplomu o položenom završnom, maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, kao i ovjerenu kopiju diplome „LUČA” ili njoj ekvivalentnu diplomu.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i državljanin Crne Gore, uz provjeru znanja jezika na kojem se izvodi nastava i dokaz o zdravstvenom stanju.

Kandidati za upis koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit, mogu polagati dva predmeta od posebnog značaja za savladavanje izabranog studijskog programa i na taj način steći mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao i kandidati koji su maturski odnosno stručni ispit polagali eksterno.

Kandidati podnose prijave za upis od 28. avgusta do 05. septembra 2017. godine, u terminu od 09h do 15h. Dokumentacija se podnosi organizacionim jedinicama – studentskim službama fakulteta.

Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se 07. i 08. septembra 2017. godine, podnošenjem dokumentacije studentskim službama fakulteta u terminu od 09h do 15h.

U Bijelom Polju, budući studenti će moći da biraju između dva studijska programa:

 

- Poslovni engleski jezik (Fakultet za strane jezike - FSJ);

- Turistički i hotelijerski menadžment (Fakultet za turizam - MTS).

 

Za odjeljenja fakulteta koja se nalaze u Bijelom Polju dokumentacija se podnosi u prostorijama Univerziteta u Sportskom centru "Nikoljac" (kontakt: 050 484 790, 068 783 917) u terminu od 09 do 15h.

 

Više informacija o uslovima upisa možete pronaći na sljedećem linku:

http://unimediteran.net/fajlovi/KonkursUPIS2017_TRECI_ROK.pdf