Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji Opštine Bijelo Polje

 

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Zaključkom broj 01-10371 utvrdio je Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanjan i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG- opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu.

 

PLAN JAVNE RASPRAVE

 

  1. Javna rasprava će se održati od 19.10.2017. do 03.11.2017.godine.
  2. Nacrt Odluke će se :

- Objaviti na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

- U štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj (kancelarija br. 1, Sportski Centar Nikoljac, II sprat).

  1. Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje održaće se u Sali Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, dana 30.10.2017.godine, sa početkom u 12:00 časova.
  2. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos da sadržaj Odluke bude što kvalitetniji.
  3. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj u pisanoj formi, na adresu ul.Nedeljka Merdovića bb (Sportski Centar Nikoljac- kancelarija br.1. ) preko arhive, do kraja javne rasprave, ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  4. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

 

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj razvoj


Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf

Zaključak o  Nacrtu Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf