Crna Gora
Ministarstvo ekonomije
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća


Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća objavljuje 
                        
JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI


Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.


Mentoring čini skup sljedećih usluga:
• Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.


Ko su mentori?
Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.

Zainteresovani kandidti podnose prijave u dvije kategorije:

• Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva
• Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2014.godine

 

 

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br.040/11) koja:
• imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca
• posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
• nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine)
• ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular
2. Rješenje o registraciji iz CRPS
3. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2016.godine.

 Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine
     
      1.Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular
      2.Rješenje o registraciji iz CRPS
      3.Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnjete prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranicama: www.nasme.me, www.mek.gov.me, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017.godini na sljedeće adrese:

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Rimski trg 46 
81000 Podgorica
Tel: +382 20 406-316
Fax: +382 20 406-321
Web: www.nasme.me  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)
Bulevar Revolucije bb
Poslovni Centar Kula A, sprat V
85000 Bar
Tel: +382 30 313 712
Fax: + 382 30 313 737
Web: www.bscbar.org  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)
Nikole Lekića
81250 Cetinje
Tel: +382 41 231 452
Mob: +382 67 261 243
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Glavni grad Podgorica
Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici
Njegoševa 13
81000 Podgorica
Tel:+382 20 226 444
Web: www.podgorica.me
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Regionalni biznis centar Berane
Rudes bb
84300 Berane
Tel: +382 68 793 795
Web:www.rbcberane.me
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opština Berane
IV Crnogorske Brigade
84300 Berane
Tel:+382 68 538 110
      +382 68 726 817
Web:www.berane.co.me
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Opština Mojkovac
Trg Ljubomira Bakoča bb
84205 Mojkovac
Tel:+382 69 325 285
Web: www.mojkovac.me
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opština Danilovgrad
Trg 9.decembar
81410 Danilovgrad
Tel:+382 20 816 126
Web:www.danilovgrad.me
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opština Nikšić
Njegoševa 18
81400 Nikšić
Tel:+382 40 213 075
Mob:+382 67 523 566
Web: www.niksic.me
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opština Bijelo Polje
Slobode bb
84000 Bijelo Polje
Tel:+382 69 359 556
Web: www.bijelopolje.co.me
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 05.12 DO 29.12.2017.GODINE DO 13H.


Prijavni formular možete preuzeti ovdje ... doc

Uputstvo možete preuzeti ovdje ... pdf