Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl. list Crne Gore –Opštinski propisi br.06/18”), Komisija za izradu nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje, utvrđuje

 

Program održavanja javne rasprave

 

  1.  Javna rasprava o nacrtu Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Bijelo Polje.
  2. Nacrt navedenog Poslovnika objaviće se na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.
  3. Javna rasprava trajaće 15 dana, a sprovest će je Komisija za izradu Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.
  4. Centrala javna rasprava održat će se dana 11.05.2018.godine (petak) u sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova.
  5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.
  6. Predlozi, sugestije, primjedbe i komentari na nacrt  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje, mogu se dostaviti Komisiji za izradu nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje, u pisanoj ili elektronskoj formi, ul. Slobode bb. kao i na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  7. Komisija za izradu nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje će razmotriti predloge, sugestije, primjedbe i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

KOMISIJA ZA IZRADU NACRTA POSLOVNIKA

SKUPŠTINE OPŠINE BIJELO POLJE

 

Broj: 02-4149/1

Bijelo Polje, 26.04.2018. godine


Zaključak o Nacrtu Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf