Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl. list Crne Gore –Opštinski propisi br.06/18”) Komisija za izradu nacrta Statuta Opšine Bijelo Polje, utvrđuje

 

Program održavanja javne rasprave

 

  1. Javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Bijelo Polje.
  2. Nacrt navedenog Statuta objaviće se na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelo polje.co.me.
  3. Javna rasprava trajaće 15 dana, a sprovest će je Komisija za izradu Statuta Opštine Bijelo Polje.
  4. Centrala javna rasprava održat će se dana 11.05.2018.godine (petak) u sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova.
  5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Statuta Opštine Bijelo Polje.
  6. Predlozi, sugestije, primjedbe i komentari na nacrt  Statuta Opštine Bijelo Polje, mogu se dostaviti Komisiji za izradu nacrta Statuta Opštine Bijelo Polje, u pisanoj ili elektronskoj formi, ul. Slobode bb. kao i na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  7. Komisija za izradu nacrta Statuta Opštine Bijelo Polje će razmotriti predloge, sugestije, primjedbe i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

KOMISIJA ZA IZRADU NACRTA STATUTA OPŠINE BIJELO POLJE

Broj: 02-4148/1

Bijelo Polje, 26.04.2018. godine


Zaključak o nacrtu Statuta Opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt Statuta Opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf