Na osnovu člana 39 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18) s a z i v a m:

 

PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28.06.2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Izvještaj Opštinske izborne komisije o konačnim rezultatima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje, održanih 27.05.2018. godine;

 2. Potvrđivanje mandata odbornika;

 3. Izbor predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                          Predsjednik,

                                                                                        Džemal Ljušković,s.r.