Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) obavještavamo vas da je Nosilac projekta, Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje, ul.Nedeljka Merdovića, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Potkrajci, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ul. IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine je do 03.07.2018.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u Velikoj sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, dana 03.07.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Sekretar

Jasmin Ćorović