Od 25.06.2018 godine do 29.06.2018 godine zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina-Mojkovac, lokalitet Stevanovac i Lepenac doći će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila  u terminiu od 09.00 do 14.00 sati.

U danima loših  vremenskih uslova, obustave saobracaja neće biti.