Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, u skladu sa članom 16 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju Lokalne samouprave i nevladinih organizacija ( „Sl.list CG-Opšinski propisi br.34/11“) objavljuje

 

L I S T U    K A N D I D A T A

koji su predloženi za članove Savjeta za saradnju Lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

  1. Lidija Guberinić:

Predlagači: Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „OAZA“, Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Nevladino udruženje organizacija gluvih i nagluvih, Opštinsko udruženje multipleskleroze Bijelo Polje, Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje;

  1. Tufo Pućurica:,

Predlagači: NVO „Euromost“, NVO „Đakomo Adriatic“,  Lovačka organizacija Bijelo Polje;

  1. Emina Rovčanin;

 Predlagač:Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom „Sjeverna regija“

  1. Željko Đukić;

Predlagači: NVO Multimedijal Montenegro, NVO „Evropski omladinski centar Crne Gore“, NVO Evropski demokratski centar ;

  1. Varagić Danilo;

Predlagači: NVO Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih Opštine Bijelo Polje, NVO Bjelopoljski resurni centar Bijelo Polje, NVO Razvojni centar Bijelo Polje,  NVO Bjelopoljski savez Nevladinih organizacija Bijelo Polje, NVO Misli globalno djeluj lokalno Bijelo Polje; NVO Udruženje za zaštitu flore i faune „Otpor“ Bijelo Polje.

 

Br: 02-9073/1

Bijelo Polje: 16.11.2018.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA